top of page

Bli med på vår digitale reise ved Mjøsa.

La toget gå

Bo og jobb lokalt, så får du mer tid
- til det du liker best

Mattilsynet inviterer kreative og  samfunnsengasjerte utviklere, designere og tallknusere

med på laget. 

Bli heller med på vår digitale reise ved Mjøsa.   

Mattilsynet er i starten av en omfattende digital transformasjon, der målet er en mer datadrevet, effektiv og brukerorientert organisasjon.

Dette skal vi få til ved å utvikle flere og bedre digitale tjenester, som for eksempel systemer som skal hjelpe oss gjennomføre tilsyn med dyr mer effektivt. 

Hos oss blir du en del av et utviklings-miljø som skal vokse kraftig over de neste årene – og siden vi starter på scratch, vil du få stor påvirkningskraft, både på utvikling av tjenestene våre og på å skape innlandets beste arbeidsplass for digital utvikling. 

Bli med på laget! 

Vi er alltid på jakt etter flinke folk til vår utviklingsavdeling.

Hvis du ikke fant en utlysning som passer for deg så send

en epost med en åpen søknad til
Helge Løken.

Samfunns-oppdraget

Samfunnsoppdraget

Vi jobber for et samfunn der maten er trygg, og dyr har det godt. Tjenestene våre skal gjøre det enkelt for brukerne våre å gjøre rett, og de skal bidra til at de dyktige fagfolkene våre kan bruke mer av tiden sin der det virkelig trengs.

 

Hos Mattilsynet får du jobbe med spennende oppgaver som skal sikre at vi har god folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk og forsvarlig hold av fisk og dyr.

Kort sagt får du en meningsfull jobb hvor du kan bidra til å løse et oppdrag som er veldig viktig for hele samfunnet. 

Slik er det å jobbe hos oss

I Mattilsynet er vi 1300 kollegaer innen mange ulike fagfelt, spredt over hele landet.  Felles for oss alle er at vi er veldig motiverte for å løse samfunnsoppdraget vårt på en best mulig måte.

Kontoret vårt i Brumunddal flytter straks inn i splitter nye lokaler i Mjøstårnet.

Du får en hyggelig arbeidsplass i nye og flotte lokaler. 
 

Mattilsynet har høye ambisjoner for de viktige oppgavene vi skal løse, men vi vet også at jobben ikke er hele livet ditt, og er opptatt av at du skal ha en fleksibel arbeidstid og en god balanse mellom arbeid og fritid. 

Våre ansatte

forteller

Eirik

«Selv om jeg var ganske 
nyutdannet, fikk jeg være med 
å påvirke med en gang jeg 
begynte å jobbe i Mattilsynet. 

 

Jeg har vært med på å bygge 
opp tjenester fra bunnen av, 
og jeg opplever at mine 
innspill blir både lyttet til og 
vektlagt».  

Helge

«Jeg blir motivert av at tjenestene våre

er så viktige for samfunnet. 

 

Uansett om de skal hjelpe 
inspektørene ute i felt å sikre 
at maten er fri for giftstoffer, at 
dyrene i fjøset har det bra eller 
at fisken blir eksportert». 

Stine

«Jeg brenner for å utvikle egne 
miljøer for utviklere, der de har 
det de trenger av kunnskap og 
teknologi for å løse oppgavene 
for brukerne våre. 

 

For meg som leder er det viktig 
å gi medarbeiderne tillit og 
ansvar, og at det er rom
for at hver enkelt får utvikle seg 
både faglig og personlig».  

FAQ

Hvordan jobber dere?

Vi er i startfasen med å jobbe i smidige, tverrfaglige og autonome team. 

 

Vi skal gå fra IT-prosjekter til å bygge et miljø for smidig utvikling. 

 

Teamene våre skal gjenspeile de ulike fagområdene i Mattilsynet, som havbruk, jordbruk og dyrevelferd. 

Hvordan ser stacken ut?

På baksiden består våre applikasjoner av Kotlin og Java sammen med Spring Boot-rammerverket. 

I front bruker vi React og Redux som
verktøy og JavaScript/TypeScript som programmeringsspråk. 

Innlandet, Norge

Hvordan releaser dere?

Selv om vi foreløpig er få, releaser vi ny kode hver dag. Vi har en cloud native CI/CD plattform som er bygget på containere som styres med Kubernetes. 

 

Når kode commites, blir applikasjonen bygget i Jenkins og sendt til et container registry. 

 

Vi releaser i tjenesteplattformen sin portal, velger siste versjon, trykker deploy-knappen - så går resten av seg selv! 

 

All deploy-konfigurasjon er lagret i et Git repository.

Eirik

«Selv om jeg var ganske 
nyutdannet, fikk jeg være med 
å påvirke med en gang jeg 
begynte å jobbe i Mattilsynet. 

Jeg har vært med på å bygge 
opp tjenester fra bunnen av, 
og jeg opplever at mine 
innspill blir både lyttet til og 
vektlagt».  

Helge

«Jeg blir motivert av at tjenestene våre er så viktige for samfunnet. 

 

Uansett om de skal hjelpe inspektørene ute i felt å sikre at maten er fri for giftstoffer, at dyrene i fjøset har det bra eller at fisken blir eksportert». 

Stine

«Jeg brenner for å utvikle egne miljøer for utviklere, der de har det de trenger av kunnskap og teknologi for å løse oppgavene for brukerne våre. 

 

For meg som leder er det viktig å gi medarbeiderne tillit og ansvar,

og at det er rom for at hver enkelt

får utvikle seg både faglig og personlig».  

bottom of page